شیمی کاربردی و آزمایشگاه

تهیه کمپلکس کلرو پنتا آمین کبالت(III) کلراید
نویسنده : داوود جدی - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۱
 
تهیه کمپلکس کلرو پنتا آمین کبالت(III) کلراید

 

شرح آزمایش :  3 گرم کربوناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات تهیه شده در

آزمایش

قبل را در 30 میلی لیتر آب حل کرده و تا خرج شدن گاز دی اکسید کربن از

محلول غلیظ HCl  به آن اضافه می کنیم. آنگاه محلول را با آمونیاک غلیظ

خنثی و در حدود 3 میلی لیتر بیشتر از مقدار لازم آمونیاک به آن اضافه می

کنیم .

حاصل را برای 20 دقیقه گرم می کنیم ( مواظب باشید محلول نجوشد ) در

این مرحله کمپلکس مورد نظر تشکیل می شود و حال محلول را کمی

سرد کرده و 45 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن اضافه می کنیم . آن

را مجدداً 20 -30 دقیقه حرارت داده و تغییر رنگ محلول را مشاهده می

کنیم. با سرد کردن محلول در دمای اتاق بلورهای قرمز ارغوانی تشکیل

می شوند. بلورها را با مقداری آب مقطر یخی شستشو داده و با استفاده

از پمپ تخلیه و قیف بوخنر صاف می کنیم و سپس با چند میلی لیتر اتانول

می شوییم و در داخل آون 120 درجه سانتی گرادی برای خارج ساختن

حلال مواد حاصل را خشک می کنیم.

 

Co(NH3)4CO3]+ + 2HCl [Co(NH3)4(OH2)Cl]+2 +CO2 + Cl-             

[Co(NH3)4(OH2)Cl]+2 + NH3 [Co(NH3)5(OH2)]3+ + Cl-            

[Co(NH3)5(OH2)]3+ 3HCl [Co(NH3)5Cl]Cl2 + H2O + 3H

Co(NH3)5(OH2)]3+ 3HCl [Co(NH3)5Cl]Cl2 + H2O + 3H
 

 
comment نظرات ()
 
 Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.