شیمی کاربردی و آزمایشگاه

واکنش دیلز آلدر
نویسنده : داوود جدی - ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
 

واکنش دیلز آلدر

ترکیبات دی اِن (مانند 1و3 بوتادی اِن) و ترکیبات دی انوفیل (مانند اتیلن یا استیلن) به هم اضافه شده و ایجاد حلقه 6 تایی غیر اشباع میکنند. محصول تشکیل شده محصول افزایشی (Adduct) نام دارد.

مکانیسم رادیکالی و گاهی قطبی برای این واکنشها پیشنهاد شده است و از مشخصه دیگر این واکنشها، افزایش بازده واکنش با قرار گرفتن استخلافهای الکترون کشنده بر روی دی انوفیل و الکترون دهنده بر روی دی اِن است.


 
comment نظرات ()
 
 Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.